Język:

Katarzyna Kozłowska

Autorka
e-mail: kkozlowska[at]mttp.pl

Specjalizuje się w rynku wydawniczym (prasowym i książkowym) i komunikacji społecznej. Właścicielka i współzałożycielka wydawnictwa Kurhaus Publishing, specjalizującego się w literaturze faktu. Autorka ObserwatoraFinansowego.pl i FinancialObserver.eu. Była m.in. p. o. redaktora naczelnego i zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Wprost (2008 – 2010) i komentatorem dziennika Polska The Times. Od 2003 roku pracowała w Fakcie, gdzie była m.in. kierownikiem działu politycznego (2005-2007). Była też zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu (2007-2008). Mentorka organizacji Vital Voices Poland.